Trang web http://huk.vn/  (không bao gồm các trang liên mạng) thuộc quyền sở hữu và quản lý của Công ty Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ PANGOO Việt Nam. Để tham gia trang web này, người sử dụng đồng ý với các Điều Kiện & Điều Khoản sử dụng trang web.

Điều Kiện và Điều Khoản Sử Dụng

1. Việc bạn truy cập trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những điều kiện và điều khoản sử dụng dưới đây. Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không truy cập trang web. Nếu người sử dụng trang web vi phạm các Điều Kiện và Điều Khoản Sử Dụng, http://huk.vn/ và các đối tác có liên quan đến việc xây dựng và quản lý trang web này có quyền cấm và ngăn chặn đối tượng đó tiếp tục tham gia trang web.

Khi truy cập vào trang web này, bạn cũng đồng ý chấp nhận mọi rủi ro (nếu có). http://huk.vn/ và các bên đối tác khác không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do những hậu quả trực tiếp, tình cờ hay gián tiếp; những thất thoát, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý, chi phí tư vấn hoặc các khoản chi tiêu khác) có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do việc truy cập trang web hoặc khi tải dữ liệu về máy; những tổn hại gặp phải do virus, hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thống máy tính khác, đường dây điện thoại, phần cứng, phần mềm, lỗi chương trình, hoặc bất kỳ các lỗi nào khác; đường truyền dẫn của máy tính hoặc nối kết mạng bị chậm…

2. Trách nhiệm của người sử dụng:

– Không đăng tải các thông tin phản động, bạo lực, không lành mạnh, các thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam hay vi phạm đạo đức, tín ngưỡng, văn hóa, chính trị, thuần phong mỹ tục của Việt Nam, từ ngữ khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa; các thông tin, hình ảnh vi phạm các vấn đề về bản quyền của nhãn hiệu thương mại. http://huk.vn/ và tất cả các bên có liên quan đến việc xây dựng và quản lý trang web không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với những phát sinh từ nội dung do bạn tải lên trang web. http://huk.vn/ có toàn quyền xem xét và loại bỏ các thông tin vi phạm quy định này.

– Không có những hành vi xúc phạm, kích động đến những thành viên khác trên trang http://huk.vn/, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác;

– Không được gởi đường dẫn của các website khác lên http://huk.vn/;
Tùy theo mức độ vi phạm, ban quản lý http://huk.vn/ sẽ tiến hành xóa bỏ nội dung hoặc chặn (block) những nội dung và thành viên đưa nội dung đó trên trang http://huk.vn/.

– Cấp quyền cho HUK VN  và các thành viên của HUK VN  sử dụng miễn phí các nội dung, hình ảnh, video, ý tưởng… đăng tải trên trang http://huk.vn/ mà không kèm theo bất cứ điều kiện, nghĩa vụ nào;

3. Nội dung trên trang web:

Tất cả những thông tin trên trang web http://huk.vn/ được cung cấp cho bạn một cách trung thực như bản thân sự việc. HUK VN không bảo đảm, hay có bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, tin cậy của việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng nội dung trên trang web này. Những nội dung của các thành viên gởi lên trang web này không đại diện hoặc nhằm phản ánh quan điểm của nhãn hiệu HUK VN .

Mặc dù HUK VN luôn cố gắng cập nhật thường xuyên các nội dung tại trang web, nhưng chúng tôi không bảo đảm rằng các thông tin đó là mới nhất, chính xác và đầy đủ. Các thông tin về giá sản phẩm chỉ có giá trị tại thời điểm được đăng trên website. HUK VN bảo lưu quyền thay đổi giá sản phẩm bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước cho khách hàng.

4. Bản quyền:

HUK VN là chủ sở hữu của trang web này. Việc chỉnh sửa trang web, cập nhật và thay đổi nội dung, hình thức trang web thuộc thẩm quyền của HUK VN . Bất kỳ chỉnh sửa, thay đổi, phân phối hoặc tái sử dụng những nội dung trong trang này vì bất kỳ mục đích nào mà không được sự đồng ý của HUK VN đều được xem là hành vi vi phạm quyền lợi hợp pháp của HUK VN .

5. Việc sử dụng thông tin:

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân bạn cung cấp trên trang web này ngoài các mục đích liên lạc với bạn để thông báo các thông tin của HUK VN như các sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi… Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào hiện không sử dụng trang web của HUK VN , ngoại trừ những trường hợp mở rộng cần thiết để bạn có thể tham gia vào các trang web khác (những nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, các công ty quảng cáo) và/ hoặc theo yêu cầu bởi luật pháp. Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ, công ty quảng cáo, các công ty đối tác liên quan, thì chúng tôi cũng yêu cầu họ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như cách chúng tôi thực hiện.

6. Việc tải dữ liệu:

Nếu bạn tải về máy những phần mềm, hình ảnh, dữ liệu từ trang này, thì phần mềm, hình ảnh, dữ liệu bạn tải về vẫn sẽ thuộc bản quyền của HUK VN . Bạn chỉ được phép sử dụng nhưng không được sở hữu những phần mềm đã tải và cũng không được phép bán, phân phối lại, hay bẻ khóa phần mềm…

7. Thay đổi nội dung:

HUK VN giữ quyền thay đổi, chỉnh sửa và loại bỏ những thông tin trên trang web này vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào.

8. Liên kết với các trang web khác:

Mặc dù trang web này có thể được liên kết với những trang web khác, HUK VN không trực tiếp hoặc gián tiếp tán thành, tổ chức, tài trợ, đứng sau hoặc sát nhập với những trang web đó, trừ phi điều này được nêu ra rõ ràng. Khi truy cập vào trang web đó bạn phải hiểu và chấp nhận rằng HUK VN không thể kiểm soát tất cả những trang web liên kết với trang web của HUK VN và cũng không chịu trách nhiệm cho nội dung của những trang web liên kết đó.

9. Luật áp dụng

Mọi hoạt động của trang web được sự điều chỉnh của luật pháp Việt Nam.