Quy định và hình thức thanh toán

  1.  Việc thanh toán cho Sản Phẩm đặt hàng thông qua huk.vn sẽ được thực hiện tại http://pangoo-mart.vn/  bằng các phương thức sau: tiền mặt khi nhận hàng (COD), chuyển khoản về tài khoản công ty.  Đối với những Đơn Đặt Hàng có giá trị từ 10 (mười) triệu đồng trở lên HUK chỉ chấp nhận hình thức thanh toán trước.
  2.  HUKcó thể thay đổi phương thức thanh toán mà theo đó việc thanh toán cho Đơn Đặt Hàng trên HUK có thể bị ảnh hưởng và những thay đổi đó sẽ được thông báo đến Khách Hàng thông qua email hoặc thông báo trên trang web của HUK.
  3.  Nếu Khách Hàng đã thanh toán cho Đơn Đặt Hàng nhưng Đơn Đặt Hàng bị HUKtừ chối hoặc bị Khách Hàng hủy bỏ trước khi HUK chấp nhận Đơn Đặt Hàng, Khách Hàng sẽ được hoàn lại tiền. Tuy nhiên thời điểm bạn nhận được khoản tiền hoàn lại sẽ còn phụ thuộc vào thời hạn mà ngân hàng của bạn xử lý khoản hoàn lại. HUK  sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại, hoặc chi phí mà bạn hoặc bất kỳ cá nhân nào khác phải gánh chịu như là hệ quả của sự chậm trễ trong việc xử lý khoản hoàn lại của ngân hàng của bạn.